Кон крајот на 1890-тите, полицискиот инспектор Вилијам Мардок зазема нов, понаучен пристап кон решавање на злосторства. Помогнат од судија, д-р Јулија Огден и Констабл Џорџ Крабтри, Мардок воведува такви концепти како марки на прсти и машини за откривање лаги. Тој ја има поддршката од неговиот сомнителен претпоставен, инспекторот Бракенрајд, иако на моменти, дури и методите на Мардок - и тврдењата - ги смета за неверојатни.

Се прикажува на каналите:

Epic Drama  

Беше на каналите:

FOX Crime  HTV1  HTV3  RAI 3  ATV  Hayat TV  RTRS  

Следна епизода:

денес
13:20
Мистериите на Мердок 10, Еп. 15, Ад не е бесен
денес
19:30
Мистериите на Мердок 10, Еп. 15, Ад не е бесен
денес
20:15
Мистериите на Мердок 10, Еп. 16, Учителот Лавкрафт
денес
23:15
Мистериите на Мердок 10, Еп. 15, Ад не е бесен
денес
01:25
Мистериите на Мердок 10, Еп. 15, Ад не е бесен
денес
02:10
Мистериите на Мердок 10, Еп. 16, Учителот Лавкрафт
денес
05:30
Мистериите на Мердок 10, Еп. 17, Врели и брзи тркала
Утре
06:15
Мистериите на Мердок 10, Еп. 18, Ѓаволска работа
Утре
13:25
Мистериите на Мердок 10, Еп. 17, Врели и брзи тркала
Утре
19:30
Мистериите на Мердок 10, Еп. 17, Врели и брзи тркала
Утре
20:15
Мистериите на Мердок 10, Еп. 18, Ѓаволска работа
Утре
23:20
Мистериите на Мердок 10, Еп. 17, Врели и брзи тркала
Утре
01:45
Мистериите на Мердок 10, Еп. 17, Врели и брзи тркала
Утре
02:30
Мистериите на Мердок 10, Еп. 18, Ѓаволска работа
Утре
05:35
Мистериите на Мердок 11, Еп. 1, Издигнат од пепел
среда
06:20
Мистериите на Мердок 11, Еп. 2, Мерлот мистерии
среда
13:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 1, Издигнат од пепел
среда
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 1, Издигнат од пепел
среда
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 2, Мерлот мистерии
среда
23:35
Мистериите на Мердок 11, Еп. 1, Издигнат од пепел
четврток
02:05
Мистериите на Мердок 11, Еп. 1, Издигнат од пепел
четврток
02:50
Мистериите на Мердок 11, Еп. 2, Мерлот мистерии
четврток
05:35
Мистериите на Мердок 11, Еп. 1, Издигнат од пепел
четврток
06:20
Мистериите на Мердок 11, Еп. 4, Канадскиот пациент
четврток
13:25
Мистериите на Мердок 11, Еп. 3, 8 стапалки
четврток
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 3, 8 стапалки
четврток
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 4, Канадскиот пациент
четврток
23:20
Мистериите на Мердок 11, Еп. 3, 8 стапалки
петок
01:40
Мистериите на Мердок 11, Еп. 3, 8 стапалки
петок
02:25
Мистериите на Мердок 11, Еп. 4, Канадскиот пациент
петок
05:35
Мистериите на Мердок 11, Еп. 3, 8 стапалки
петок
06:20
Мистериите на Мердок 11, Еп. 6, Покајанието на д-р Ослер
петок
13:25
Мистериите на Мердок 11, Еп. 5, Незгодата
петок
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 5, Незгодата
петок
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 6, Покајанието на д-р Ослер
петок
23:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 5, Незгодата
сабота
01:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 5, Незгодата
сабота
02:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 6, Покајанието на д-р Ослер
11.2.23
16:10
Мистериите на Мердок 9, Еп. 3, Двоен живот
11.2.23
16:55
Мистериите на Мердок 9, Еп. 4, Голи и боси дами
12.2.23
03:55
Мистериите на Мердок 9, Еп. 3, Двоен живот
12.2.23
04:40
Мистериите на Мердок 9, Еп. 4, Голи и боси дами
12.2.23
07:00
Мистериите на Мердок 3, Еп. 13, Ефектот на Тесла
12.2.23
07:45
Мистериите на Мердок 8, Еп. 1, На брегот (Дел 1)
12.2.23
08:30
Мистериите на Мердок 8, Еп. 2, На брегот (Дел 2)
12.2.23
09:15
Мистериите на Мердок 8, Еп. 3, Славни денови
12.2.23
09:55
Мистериите на Мердок 8, Еп. 4, Свет брак, Мердок
12.2.23
16:15
Мистериите на Мердок 9, Еп. 5, 24 часа до Судниот ден
12.2.23
16:55
Мистериите на Мердок 9, Еп. 6, Локалната опција
13.2.23
04:00
Мистериите на Мердок 9, Еп. 5, 24 часа до Судниот ден
13.2.23
04:45
Мистериите на Мердок 9, Еп. 6, Локалната опција
13.2.23
05:50
Мистериите на Мердок 11, Еп. 7, 21 Мурдок Стрит
13.2.23
06:35
Мистериите на Мердок 11, Еп. 8, Будоарски Брекенрид
13.2.23
13:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 7, 21 Мурдок Стрит
13.2.23
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 7, 21 Мурдок Стрит
13.2.23
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 8, Будоарски Брекенрид
13.2.23
23:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 7, 21 Мурдок Стрит
14.2.23
01:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 7, 21 Мурдок Стрит
14.2.23
02:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 8, Будоарски Брекенрид
14.2.23
05:45
Мистериите на Мердок 11, Еп. 9, Мртвите кои говорат
14.2.23
06:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 10, Ф.Л.Е.Ш!
14.2.23
13:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 9, Мртвите кои говорат
14.2.23
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 9, Мртвите кои говорат
14.2.23
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 10, Ф.Л.Е.Ш!
14.2.23
23:25
Мистериите на Мердок 11, Еп. 9, Мртвите кои говорат
15.2.23
01:50
Мистериите на Мердок 11, Еп. 9, Мртвите кои говорат
15.2.23
02:35
Мистериите на Мердок 11, Еп. 10, Ф.Л.Е.Ш!
15.2.23
05:40
Мистериите на Мердок 11, Еп. 11, Неспортско однесување
15.2.23
06:25
Мистериите на Мердок 11, Еп. 12, Мери плачеше
15.2.23
13:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 11, Неспортско однесување
15.2.23
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 11, Неспортско однесување
15.2.23
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 12, Мери плачеше
15.2.23
23:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 11, Неспортско однесување
16.2.23
02:05
Мистериите на Мердок 11, Еп. 11, Неспортско однесување
16.2.23
02:45
Мистериите на Мердок 11, Еп. 12, Мери плачеше
16.2.23
05:35
Мистериите на Мердок 11, Еп. 13, Кребтри по порачка
16.2.23
06:20
Мистериите на Мердок 11, Еп. 14, Големиот бел ирвас
16.2.23
13:25
Мистериите на Мердок 11, Еп. 13, Кребтри по порачка
16.2.23
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 13, Кребтри по порачка
16.2.23
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 14, Големиот бел ирвас
16.2.23
23:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 13, Кребтри по порачка
17.2.23
01:25
Мистериите на Мердок 11, Еп. 13, Кребтри по порачка
17.2.23
02:10
Мистериите на Мердок 11, Еп. 14, Големиот бел ирвас
17.2.23
06:00
Мистериите на Мердок 11, Еп. 15, Неважниот Мердок
17.2.23
06:40
Мистериите на Мердок 11, Еп. 16, Играта на кралевите
17.2.23
13:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 15, Неважниот Мердок
17.2.23
19:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 15, Неважниот Мердок
17.2.23
20:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 16, Играта на кралевите
17.2.23
23:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 15, Неважниот Мердок
18.2.23
01:30
Мистериите на Мердок 11, Еп. 15, Неважниот Мердок
18.2.23
02:15
Мистериите на Мердок 11, Еп. 16, Играта на кралевите
18.2.23
16:10
Мистериите на Мердок 9, Еп. 7, Лето 1975
18.2.23
16:55
Мистериите на Мердок 9, Еп. 8, Опиумски соништа
19.2.23
04:10
Мистериите на Мердок 9, Еп. 7, Лето 1975
19.2.23
04:55
Мистериите на Мердок 9, Еп. 8, Опиумски соништа
19.2.23
07:15
Мистериите на Мердок 8, Еп. 5, Мердок го освојува Менхетн
19.2.23
07:55
Мистериите на Мердок 8, Еп. 6, Друштвото обожаватели на Мердок
19.2.23
08:40
Мистериите на Мердок 8, Еп. 7, Закопано
19.2.23
09:25
Мистериите на Мердок 8, Еп. 8, Висок напон
19.2.23
10:10
Мистериите на Мердок 8, Еп. 9, Полицајците од Кистоун
ПРЕПОРАКИ
 • Лондон убија (2019)

  image
  With the world's most recognizable city as its backdrop, LONDON KILLS will dramatize the experiences of a team of top murder detectives. Slick, modern and fast...
 • Фростовиот пристап (1992)

  image
  Једна од дуговјечнијих и бриљантнијих серија на телевизији, Фростов приступ темељи се на романима писца Р. Д. Wингфиелда. У главној је улози Давид Јасон као Јацк...
 • Случаите на убиство на г-ца Фишер (2012)

  image
  Уважена госпоѓица Фрајни Фишер, наша дама детективка, лови по забаченим улицама, џез клубовима и божанственим вилама 1920-тих бореќи се против неправде својим...
 • Инспектор Луис (2006)

  image
  У овој напетој детективској драми злочини харају религиозним Оxфордом угрожавајуќи емоционално и физичко здравље детектива Хатхаwаyа. Свет бокса без правила,...
ТОП ЛИСТИ

Најави се

TvProfil користи колачиња за да обезбеди подобро корисничко искуство и функционалност на страницата. Повеќе информации за колачињата можете да најдете овде: полиса на приватност.