Polica privatnosti

Drago nam je što ste pokazali zanimanje za naše tvrtku. Zaštita podataka od posebnog je značaja za upravljanje tvrtkom Metaprofile Data d.o.o. Korištenje internetskih stranica tvrtke Metaprofile Data d.o.o. je moguće bez naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge tvrtke putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito prihvaćamo suglasnost od subjekta.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnoj zaštiti podataka propisi koji se primjenjuju na tvrtku Metaprofile Data d.o.o. Na temelju ove uredbe za zaštitu podataka, naša tvrtka želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, podnositelj podataka je putem ove uredbe o zaštiti podataka obaviješten o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Metaprofile Data d.o.o. implementirala je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je slobodan prenijeti osobne podatake nama putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.


 1. Definicije

 2. Izjava o zaštiti podataka tvrtke Metaprofile Data d.o.o. temelji se na izrazima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi.

  U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće uvjete:

  • a) Osobni podaci

   Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("subjekt podataka"). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

  • b) Subjekt podataka

   Subjekt podataka je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiji se osobni podaci obrađuju od strane kontrolora za odgovoran za obradu.

  • c) Obrada

   Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

  • d) Ograničenje obrade

   Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

  • e) Profiliranje

   Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlje, osobnim preferencijama, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

  • f) Pseudonimizacija

   Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurala da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

  • g) Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu

   Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.

  • h) Procesor

   Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

  • i) Primalac

   Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo na koje se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama prerade.

  • j) Treća strana

   Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo koje nije predmet subjekta, kontrolor, procesor i osobe koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.

  • k) Pristanak

   Suglasnost subjektu podataka je svaka slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka i želja subjekta podataka kojom on, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, označava suglasnost za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

 3. Ime i adresa kontrolora

 4. Kontrolor u svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

  Metaprofile Data d.o.o.
  Biokovska 50A
  10000 Zagreb
  Croatia
  Phone: +38513775256
  Email: tvprofil@tvprofil.com
  Website: tvprofil.com

 5. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

 6. Voditelj za zaštitu podataka kontrolora je:

  Vladimir Kovačević
  Metaprofile Data d.o.o.
  Biokovska 50A
  10000 Zagreb
  Croatia
  Phone: +38513775256
  Email: tvprofil@tvprofil.com
  Website: tvprofil.com

  Svaki subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati našeg direktora za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima vezanim uz zaštitu podataka.

 7. Kolačići

 8. Internetske stranice tvrtke Metaprofile Data d.o.o. koristiti kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene u računalnom sustavu putem internetskog preglednika.

  Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačne preglednike dats predmeta od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

  Korištenjem kolačića tvrtka Metaprofile Data d.o.o. korisnicima ove web stranice može pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavljanja kolačića.

  Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s korisnikom na umu. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati naše korisnike web stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korisnicima da iskoriste našu web stranicu. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupite web stranici jer to preuzima web mjesto, a kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.

  Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.

 9. Prikupljanje općih podataka i podataka

 10. Web stranica tvrtke Metaprofile Data d.o.o. prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav poziva web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni su (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke), (4) (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.

  Kada koristite ove opće podatke i informacije, Metaprofile Data d.o.o. ne donosi zaključke o predmetu podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) pružiti tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga, Metaprofile Data d.o.o. analizira anonimno prikupljene podatke i podatke statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka. 11. Registracija na našoj web stranici

 12. Subjekt podataka ima mogućnost registracije na web stranici kontrolora s naznakom osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose kontroleru određuje odgovarajuća ulazna forma koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese podnositelj podataka prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane kontrolora i za vlastite svrhe. Upravljač može zatražiti prijenos na jedan ili više procesora (npr. Paket usluga) koji također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati kontroleru.  Registriranjem na internetsku stranicu kontrolora, pohranjuju se i IP adresa - koju dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP) i koji koristi datum subjekta i vrijeme registracije. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini te je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. U mjeri u kojoj je pohranjivanje tih podataka potrebno za osiguranje kontrolera. Ti se podaci ne prenose trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

  Registracija subjekta podataka, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, namijenjena je omogućiti kontroloru da ponudi predmetne sadržaje ili usluge podataka koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmetnog predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zapisa podataka kontrolora.

  Kontrolor podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom subjektu podataka o tome koji su osobni podaci pohranjeni o predmetnom subjektu. Nadalje, kontrolor podataka će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Skupina zaposlenika kontrolora dostupna je nositelju podataka u tom pogledu kao kontakt osobe. 13. Pretplata na naš newsletter

 14. Na internetskoj stranici Metaprofile Data d.o.o., korisnicima se pruža mogućnost da se pretplatite na newsletter naše tvrtke. Materijal za unos upotrijebljen u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada je newsletter naručen od kontrolora.

  Metaprofile Data d.o.o. redovito obavještava svoje klijente i poslovne partnere putem newslettera o ponudama poduzeća. Oglašivač može primiti samo newsletter poduzeća ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) registraciju podataka za dostavu newslettera. E-mail potvrde biti će poslan na e-mail adresu registriranu od strane nositelja podataka po prvi puta za dostavu newslettera iz pravnih razloga u postupku dvostrukog uključivanja. Ova potvrda e-pošte se koristi za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao nositelj podataka dozvoljen za primanje biltena.

  Pri registraciji za newsletter pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava kojeg dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi ga subjekt podataka u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte nekog subjekta kasnije, te stoga služi kao svrha pravne zaštite kontrolora.

  Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Osim toga, pretplatnici na newsletter mogu se obavijestiti putem e-maila, ako je to potrebno za rad službe za newsletter ili registriranu registraciju, jer to može biti slučaj u slučaju izmjena ponude za newsletter, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće biti prijenosa osobnih podataka prikupljenih putem newsletter usluge trećim stranama. Subjekt podataka u bilo kojem trenutku može prekinuti pretplatu na naš newsletter. Dopuštenje za pohranu osobnih podataka, koje je podnositelj podataka dao za dostavu newslettera, može biti ukinut u bilo kojem trenutku. U svrhu ukidanja suglasnosti, u svakom newsletteru nalazi se odgovarajuća veza. Također se može otkazati pretplatu na newsletter u bilo kojem trenutku izravno na web stranici kontrolora, ili da to komunicira kontroleru na drugačiji način.

 15. Newsletter-Praćenje

 16. Newsletter Metaprofile Data d.o.o. sadrži tzv. piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je građa ugrađena u takve e-poruke koja se šalju u HTML formatu kako bi omogućili snimanje i analizu dnevnika. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Metaprofile Data d.o.o. može vidjeti da li je i kada je osoba koju je otvorila e-mail otvorila, a veze u e-pošti pozvali su ispitanici.

  Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u newsletteru pohranjuju i analiziraju kontrolor kako bi optimizirali isporuku newslettera, kao i prilagodili sadržaj budućih newslettera čak i na interese ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Subjekti podataka u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o suglasnosti koja je izdana dvostrukim uključivanjem. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove osobne podatke. Metaprofile Data d.o.o. automatski poziva povlačenje iz primitka newslettera kao opoziva.

 17. Mogućnost kontakta preko web stranice

 18. Web stranica Metaprofile Data d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, koja također uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresu). Ako se subjekt podataka kontaktirate s kontrolerom putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je podnio subjekt podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dragovoljno podnesu nositelj podataka kontrolora podataka čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.

 19. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

 20. Kontrolor podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke podnositelja podataka samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili ako je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima kojima je tajnik predmet do.

  Ako svrha skladištenja nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 21. Prava subjekta podataka

  • a) Pravo potvrde

  Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora potvrdu da li se obrađuju osobni podaci o njemu ili ne. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

  • b) Pravo pristupa

  Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora slobodne informacije o njegovim ili njezinim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiji tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi dodjeljuju podacima pristup sljedećim informacijama:

  • svrhe prerade;

  • kategorije osobnih podataka;

  • primatelji ili kategorije primatelja kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

  • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;

  • postojanje prava traženja ispravke ili brisanja osobnih podataka od strane kontrolora ili ograničenja obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili prigovora takvoj obradi;

  • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;

  • gdje osobni podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

  • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje iz članka 22. stavaka 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za nositelja podataka.

  Nadalje, subjekt podataka ima pravo dobiti informacije o tome prenesu li osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima koji se odnose na prijenos.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

  • c) Pravo na ispravak

  Svaki subjekt podataka ima pravo da europski zakonodavac pribavi od kontrolora bez nepotrebnog odgađanja ispravljanja netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dodatnu izjavu.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

  • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

  Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti od kontrolora brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog kašnjenja, a kontrolor je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja ako je jedan od sljedećih razloga vrijedi, pod uvjetom da obrada nije neophodna:

   • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.

   • Subjekt podataka povlači pristanak na koji se ta obrada temelji na članku 6. stavku 1. GDPR-a ili točki (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, a ako nema drugog pravnog tlo za obradu.

   • Subjekt podataka je predmet obrade u skladu s člankom 21. stavkom 1. DPPP-a i nema pretjeranih legitimnih razloga za preradu, ili je podnositelj predmet prigovora na obradu sukladno članku 21. stavku 2. GDPR-a.

   • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.

   • Osobni podaci se moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonu Unije ili države članice kojoj je tajnik podvrgnut.

   • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

  Ako se primijeni jedan od gore navedenih razloga, a podnositelj zahtjeva želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih u Metaprofile Data d.o.o., on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik Metaprofile Data d.o.o. mora odmah osigurati da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

  Ako je kontrolor javno objavio osobne podatke i dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontroleri koji obrađuju osobne podatke koje je podnositelj zahtjeva zatražio od tih kontrolora da brišu sve veze, kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Zaposlenici Metaprofile Data d.o.o. će u pojedinačnim slučajevima urediti potrebne mjere.

  • e) Pravo ograničenaj obrade

  Svaki subjekt podataka ima pravo da europski zakonodavac pribavi od kontrolora ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

   • Točnost osobnih podataka pobija se od strane nositelja podataka za razdoblje koje omogućuje kontroleru da provjeri točnost osobnih podataka.

   • Obrada je nezakonita, a nositelj podataka se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto ograničenja njihove upotrebe.

   • Upravitelj više ne zahtijeva osobne podatke u svrhu obrade, ali ih podnositelj zahtjeva traži za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

   • Subjekt podataka je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. (1) GDPR-a, u tijeku provjere jesu li legitimni razlozi kontrolora nadjačali one podnositelja podataka.

  Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih u Metaprofile Data d.o.o., on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik Metaprofile Data d.o.o. će organizirati ograničenje obrade.

  • f) Pravo na prijenos podataka

  Svaki subjekt podataka ima pravo odobreno od europskog zakonodavca da primi svoje osobne podatke, koji su dostavljen kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i strogo čitljivom obliku. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja kontrolora na koji su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, obrada nije neophodna za obavljanje zadaća obavljenih u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti upravi kontrolora.

  Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, nositelj podataka ima pravo imati osobne podatke koji se prenose izravno od jednog kontrolora u drugi, gdje je to tehnički izvedivo i kada to ne čini nepovoljno utječu na prava i slobode drugih.

  Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Metaprofile Data d.o.o.

  • g) Pravo na prigovor

  Svaki subjekt podataka ima pravo da europskim zakonodavcem iz bilo kojeg razloga prigovoruje, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točkama (e) ili ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

  Metaprofile Data d.o.o. neće više obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati opravdane legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

  Ako je Metaprofile Data d.o.o. obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka o njemu ili njegovoj osobi za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se subjekt podataka suprotstavlja Metaprofile Data d.o.o. na obradu u svrhu izravnog marketinga, Metaprofile Data d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

  Osim toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu od strane Metaprofile Data d.o.o. za potrebe znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće obavljenih iz razloga od javnog interesa.

  U svrhu ostvarivanja prava na prigovor, subjekt podataka može se obratiti bilo kojem zaposleniku tvrtke Metaprofile Data d.o.o.Pored toga, subjekt podataka je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ , koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

  • h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje....

  Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeliti europski zakonodavac da ne bude podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe na nju, sve dok odluka (1) nije nužan za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije ovlašten zakonom Unije ili države članice kojoj je taj subjekt podvrgnut i koji također propisuje poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimnih interesa predmeta subjekta, ili (3) ne temelji se na eksplicitnom pristanku nositelja podataka.

  Ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) temelji se na eksplicitnom pristanku subjekta podataka, Metaprofile Data d.o.o. poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane kontrolora, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

  Ako subjekt podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano individualno donošenje odluka, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Metaprofile Data d.o.o.

  • i) Pravo povlačenja suglasnosti za zaštitu podataka

  Svaki subjekt podataka ima pravo da europski zakonodavac odobri povlačenje svojeg pristanka na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Metaprofile Data d.o.o.

 22. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka

 23. Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

  Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijatelja.

  Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

  Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka je automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time što je određeni sub-site naše web stranice posjetio subjekt podataka.

  Ako se osoba istovremeno prijavljuje na Facebooku, Facebook detektira s svakom pozivom na našu web stranicu od strane nositelja podataka i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskom mjestu - koje specifične podstranice našeg interneta stranicu je posjetila nositelj podataka. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom subjekta. Ako se korisnik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb "Sviđa mi se" ili ako subjekt podnese komentar, tada Facebook podudara ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

  Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjetu našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god se osoba podataka prijavljuje istovremeno na Facebooku tijekom poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome pokreće li se korisnik podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavite s računa na Facebooku prije nego što uputite poziv na našu web stranicu.

  Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava se on koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost predmeta podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ovu aplikaciju može koristiti subjekt podataka kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.

 24. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju usluge Google AdSense

 25. Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala Google AdSense. Google AdSense usluga je online koja omogućuje postavljanje oglašavanja na web stranice trećih strana. Google AdSense temelji se na algoritmu koji odabire oglase prikazane na web stranicama treće strane kako bi se podudarale sa sadržajem odgovarajućeg web mjesta treće strane. Google AdSense dopušta ciljanje korisnika na temelju interesa koji se provodi pomoću generiranja pojedinačnih korisničkih profila.

  Operativna tvrtka Googleove AdSense komponente je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

  Svrha Googleove AdSense komponente je integracija oglasa na našoj web stranici. Google AdSense stavlja kolačić na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Alphabet Inc. omogućava analizu korištenja naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i u koju je integrirana komponenta Google AdSense, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem Google AdSense komponenta u svrhu oglašavanja na mreži i poravnanja povjerenstava do Alphabet Inc. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Alphabet Inc. stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka koji služi abecedi Inc, inter alia, kako bi razumjeli podrijetlo posjetitelja i klikova i potom stvorili provizije.

  Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Alphabet Inc da postavlja kolačić na informacijsku tehnologiju podataka subjekta. Osim toga, kolačići koji su već upotrebljavani od strane alata Alphabet Inc. mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

  Nadalje, Google AdSense upotrebljava tzv pikselima za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna slika koja je ugrađena u web stranice kako bi omogućila snimanje dnevnika i analizu dnevnika pomoću koje se može provesti statistička analiza. Na osnovu ugrađenih piksela za praćenje, Alphabet Inc. može odrediti je li i kada je web stranica otvorila neka osoba podataka i koje su veze na njega kliknuli. Pikseli za praćenje služe, između ostalog, za analiziranje tijeka posjetitelja na web stranici.

  Kroz Google AdSense osobni podaci i informacije - koji također uključuju IP adresu i koji su potrebni za prikupljanje i obračun prikazanih oglasa - prenose se u Alphabet Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti će osobni podaci biti pohranjeni i obrađeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može otkriti prikupljene osobne podatke putem ove tehničke procedure trećim stranama.

  Google AdSense dodatno je objašnjen pod sljedećom vezom https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 26. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

 27. Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics usluga je web analytics. Web-analiza prikuplja, prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podpage bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

  Operator komponente usluge Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

  Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontroler koristi aplikaciju "_gat. _AnonymizeIp". Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze predmeta podataka i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

  Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj web stranici. Google prikuplja prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše web stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.

  Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem Komponenta usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži i namire povjerenstava Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi.

  Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših web stranica od strane subjekta. Svakim posjetom na našem Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

  Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

  Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, koji se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obradu tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se ista spriječi. U tu svrhu, subjekt podataka mora preuzeti dodatni preglednik ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav subjekta kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati svojoj nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

  Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us. hTML. Google Analytics dodatno se objašnjava u sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

 28. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Sign-In

 29. Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala gumb Google Sign-In kao komponenta. Google Sign-In je autentifikacijski sustav koji korisnicima omogućava da se prijave s njihovim Google računom koji već koriste za GMail i druge Google usluge.

  Operativna tvrtka Google Sign-In je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

  Svakim pozivom do jedne od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integriran gumb Google Sign-In, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Gumb Google Sign-In Googlea putem odgovarajuće komponente gumba Google Sign-In. Tijekom ovog tehničkog postupka, Google je svjestan koje je konkretne podstranice naše web stranice posjetilo subjekt podataka. Detaljnije informacije o Google Sign-In dostupne su pod https://developers.google.com/identity.

  Ako se osoba podataka istovremeno prijavljuje na Google Sign-In, Google prepoznaje svakog poziva na našu web-lokaciju od strane nositelja podataka i tijekom cijelog trajanja njegovog boravka na našem internetskom mjestu, koje određene podstranice našeg Internetsku stranicu posjetili su nositelji podataka. Te se informacije prikupljaju putem gumba Google Sign-In i Google to podudara s odgovarajućim Google Sign-In računom povezanim s podanikom podataka.

  Ako korisnik klikne gumb Google Sign-In koji je integriran na našu web-lokaciju i time daje preporuku za Google Sign-In 1, Google ih dodjeljuje osobnom računu korisnika usluge Google Sign-In za predmet korisnika i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje preporuku Google Sign-In 1 o predmetu podataka, što ga čini dostupnim javnosti u skladu s uvjetima i uvjetima koje je nositelj podataka prihvatio u tom smislu. Nakon toga, preporuka Google Sign-In 1 koju je nositelj podataka na ovoj web stranici donio zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je naziv Google Sign-In računa koji koristi subjekt podataka i pohranjena fotografija, pohranjuje se i obrađuje na drugim Googleovim uslugama, kao što je tražilice rezultate Google tražilice, Google račun nositelja podataka ili na drugim mjestima, npr na internetskim stranicama, ili u odnosu na oglase. Google također može povezati posjet ovoj web stranici s ostalim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google dalje bilježi ove osobne podatke s ciljem poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga.

  Putem gumba Google Sign-In Google prima informacije koje su posjetitelji posjetili našu web-lokaciju, ako je korisnik podataka u trenutku poziva na našu web-lokaciju prijavljen na Google Sign-In. To se događa neovisno o tome pokreće li korisnik ili ne klikne gumb Google Sign-In.

  Ako subjekt podataka ne želi prenijeti osobne podatke Googleu, on ili ona mogu spriječiti takav prijenos prijavljivanjem iz svog Google Sign-In računa prije nego što pozovete našu web stranicu.

  Daljnje informacije i odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 30. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o korištenju PayPala kao procesora plaćanja

 31. Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala komponente PayPala. PayPal je on-line pružatelj platnih usluga. Plaćanja se obrađuju putem tzv. PayPal računa, koji predstavljaju virtualne privatne ili poslovne račune. PayPal je također u mogućnosti obraditi virtualne plaćanja putem kreditnih kartica kada korisnik nema PayPal račun. PayPal račun se upravlja putem e-mail adrese, zbog čega nema klasičnih računa. PayPal omogućuje pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata. PayPal također prihvaća funkcije povjerenika i nudi usluge zaštite od kupaca.

  Europska poslovna tvrtka PayPala je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

  Ako subjekt podataka odabere "PayPal" kao opciju plaćanja u online trgovini tijekom procesa naručivanja, automatski prenosimo podatke podacima na PayPal. Odabirom ove mogućnosti plaćanja, subjekt podataka pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

  Osobni podaci koji se prenose PayPalu obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada ugovora o kupoprodaji također zahtijeva takve osobne podatke koji su povezani s odgovarajućim nalogom.

  Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprečavanje prijevara. Kontrolor će prenijeti osobne podatke na PayPal, osobito ako se daju legitimni interesi za prijenos. PayPal će prenijeti osobne podatke između PayPala i kontrolora za obradu podataka agencijama kreditiranja. Ovaj prijenos je namijenjen provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

  PayPal će, ako je potrebno, prenijeti osobne podatke svojim podružnicama, pružateljima usluga ili kooperantima u mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja ugovornih obveza ili podataka koji će se obrađivati u poretku.

  Subjekt podataka ima mogućnost opozvati pristanak za obradu osobnih podataka u bilo koje doba od PayPala. Oduzimanje neće imati nikakvog utjecaja na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

  Primjenjive odredbe o zaštiti podataka od PayPala mogu se preuzeti pod https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 32. Pravna osnova za obradu

 33. Čl. 6 (1) par. GDPR služi kao pravna osnova za obradu poslova za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu prerade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje ugovora na koji je podnositelj podataka stranka, kao što je primjerice, kada su radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. točka b GDPR. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obradu se temelji na čl. 6 (1) par. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) par. d GDPR. Konačno, operacije prerade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. par. f GDPR. Ova pravna osnova služi za obradu poslova koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu zanemareni interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Recital 47, Postupak 2 GDPR).

 34. Legitimni interesi koje provodi kontrolor ili treća strana

 35. Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. par. Naša legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

 36. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci

 37. Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka su odgovarajući zakonski rok zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, sve dok više nije potrebno za izvršenje ugovora ili pokretanje ugovora.

 38. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neizvršavanja takvih podataka

 39. Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji nam je podnio osobnim podacima, a nakon toga ih moramo obraditi. Subjekt podataka, primjerice, dužan nam je dati osobne podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim. Neizvršavanje osobnih podataka imalo bi posljedicu da se ugovor s podnositeljem podataka nije mogao zaključiti. Prije nego što osobni podaci daju subjekt podataka, subjekt podataka mora se obratiti bilo kojem zaposleniku. Radnik pojašnjava nositelju podataka da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, da li postoji obveza pružanja osobnih podataka i posljedica neizvršavanja osobnih podataka podaci.

 40. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju ezoic.com

 41. Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala ezoic.com. Ezoic.com je online usluga koja omogućuje postavljanje oglašavanja na web stranice trećih strana. Ezoic.com temelji se na algoritmu koji odabire oglase prikazane na web stranicama treće strane kako bi se podudarale sa sadržajem odgovarajućeg web mjesta treće strane. Ezoic.com omogućuje ciljano usmjeravanje internetskog korisnika, a provodi se generiranjem pojedinačnih korisničkih profila.

  Operativna tvrtka je Ezoic Inc., 5870 El Camino Real, Carlsbad, California, United States.

  Svrha ezoic.com komponente je integracija oglasa na našoj web stranici. Ezoic.com stavlja kolačić na informacijsku tehnologiju podataka subjekta. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića ezoic.com omogućuje analizu korištenja naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na koji se integrira komponenta ezoic.com, internetski preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka će automatski šalje podatke putem komponente ezoic.com u svrhu oglašavanja na mreži i poravnanja povjerenstava na ezoic.com Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće ezoic.com dobiva poznavanje osobnih podataka, kao što je IP adresa subjekta podataka, koja služi ezoic.com, inter alia, kako bi se razumjela podrijetlo posjetitelja i klikova i potom kreirala provizije.

  Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenoj internetskom pregledniku također bi spriječila ezoic.com da postavlja kolačić na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići koji se već koriste ezoic.com mogu biti izbrisani u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

  Ezoic.com je dodatno objašnjeno pod sljedećom vezom https://g.ezoic.net/privacy/tvprofil.com

Prijavljivanje

TvProfil koristi kolačiće kako bi se osigurao bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje: pravila privatnosti.