Z kreslenej série rozprávok pre deti o veselom zbojníkovi Jurošíkovi sme v posunkovom jazyku aj pre nepočujúce a nedoslýchavé deti pripravili túto časť (a ešte ďalšie štyri). Ide o prvú sériu rozprávok pretlmočených posunkovým jazykom. Týmto počinom Slovenská televízia ústretovo zareagovala na požiadavky tlmočenia rozprávok a večerníčkov pre viac ako štvrť milióna sluchovo postihnutých detí na Slovensku a zároveň, čo je najpodstatnejšie, vychovávania zdravých detí už od útleho veku k tolerancii k handicapu iných.

Vysielanie na kanáloch:

RTVS Jednotka  RTVS Dvojka  

Ďalšie epizódy:

dnes
5:35
Jurošík
pondelok
6:20
Jurošík
pondelok
6:30
Jurošík
utorok
6:25
Jurošík
utorok
6:30
Jurošík
streda
6:20
Jurošík
streda
6:30
Jurošík
štvrtok
6:20
Jurošík
štvrtok
6:30
Jurošík
16. 6. 2023
6:20
Jurošík
16. 6. 2023
6:30
Jurošík
17. 6. 2023
5:45
Jurošík
NAJLEPŠIE ZOZNAMY

Prihlásiť sa

TvProfil používa cookies, aby poskytoval lepší dojem a funkčnosť stránky. Viac informácií o cookies nájdete tu: zásady ochrany osobných údajov.