Emisija "Motivi ubojica" istražuje najzloglasnija ubojstva na svijetu otkrivajući razmišljanja i motive ubojica. Stručnjaci FBI-a, "Scotland Yarda" i glavni istražitelji odjela za umorstva predstavljaju dokaze s poprišta.

Emitira se na kanalima:

Crime&Investigation  

Sljedeće epizode:

Crime&Investigation
četvrtak
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 5, Krv na kuharovoj pregači
Crime&Investigation
danas
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 53, Ubojstvo usred pustinje
Crime&Investigation
danas
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 6, Postupak eliminacije
Crime&Investigation
danas
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 53, Ubojstvo usred pustinje
Crime&Investigation
danas
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 6, Postupak eliminacije
Crime&Investigation
sutra
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 54, Kad vas zbliži ubojstvo
Crime&Investigation
sutra
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 7, O nevjerici i smrti
Crime&Investigation
sutra
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 54, Kad vas zbliži ubojstvo
Crime&Investigation
sutra
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 7, O nevjerici i smrti
Crime&Investigation
subota
16:00
Motivi ubojica 1, ep. 50, Sijač smrti
Crime&Investigation
subota
16:30
Motivi ubojica 1, ep. 51, Ubojica Keyes
Crime&Investigation
subota
17:00
Motivi ubojica 1, ep. 52, Kad bi zidovi progovorili
Crime&Investigation
subota
17:30
Motivi ubojica 1, ep. 53, Ubojstvo usred pustinje
Crime&Investigation
nedjelja
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 50, Sijač smrti
Crime&Investigation
nedjelja
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 3, Ubojica iz Clevelanda
Crime&Investigation
nedjelja
02:45
Motivi ubojica 1, ep. 51, Ubojica Keyes
Crime&Investigation
nedjelja
03:10
Motivi ubojica 1, ep. 4, Gospodin Pogrešni
Crime&Investigation
nedjelja
03:30
Motivi ubojica 1, ep. 52, Kad bi zidovi progovorili
Crime&Investigation
nedjelja
03:55
Motivi ubojica 1, ep. 5, Krv na kuharovoj pregači
Crime&Investigation
nedjelja
04:15
Motivi ubojica 1, ep. 53, Ubojstvo usred pustinje
Crime&Investigation
nedjelja
04:40
Motivi ubojica 1, ep. 6, Postupak eliminacije
Crime&Investigation
nedjelja
05:00
Motivi ubojica 1, ep. 54, Kad vas zbliži ubojstvo
Crime&Investigation
nedjelja
05:30
Motivi ubojica 1, ep. 7, O nevjerici i smrti
Crime&Investigation
nedjelja
16:00
Motivi ubojica 1, ep. 54, Kad vas zbliži ubojstvo
Crime&Investigation
nedjelja
16:30
Motivi ubojica 1, ep. 3, Ubojica iz Clevelanda
Crime&Investigation
nedjelja
17:00
Motivi ubojica 1, ep. 4, Gospodin Pogrešni
Crime&Investigation
nedjelja
17:30
Motivi ubojica 1, ep. 5, Krv na kuharovoj pregači
Crime&Investigation
ponedjeljak
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 55, O osveti i ubojstvu
Crime&Investigation
ponedjeljak
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 8, Smrtonosna osveta
Crime&Investigation
utorak
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 55, O osveti i ubojstvu
Crime&Investigation
utorak
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 8, Smrtonosna osveta
Crime&Investigation
28. 05. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 56, Ubojica "ljubitelj pčela"
Crime&Investigation
28. 05. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 9, Samov sin
Crime&Investigation
29. 05. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 56, Ubojica "ljubitelj pčela"
Crime&Investigation
29. 05. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 9, Samov sin
Crime&Investigation
29. 05. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 57, Loš sin
Crime&Investigation
29. 05. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 10, Hladnokrvno prikrivanje
Crime&Investigation
30. 05. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 57, Loš sin
Crime&Investigation
30. 05. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 10, Hladnokrvno prikrivanje
Crime&Investigation
30. 05. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 58, Ubojiti rabin
Crime&Investigation
30. 05. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 11, Nepokolebljiv stav
Crime&Investigation
31. 05. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 58, Ubojiti rabin
Crime&Investigation
31. 05. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 11, Nepokolebljiv stav
Crime&Investigation
31. 05. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 59, Ubojita ambicija
Crime&Investigation
31. 05. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 12, Šest stupnjeva serijskog ubojstva
Crime&Investigation
01. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 59, Ubojita ambicija
Crime&Investigation
01. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 12, Šest stupnjeva serijskog ubojstva
Crime&Investigation
01. 06. 2019.
16:00
Motivi ubojica 1, ep. 55, O osveti i ubojstvu
Crime&Investigation
01. 06. 2019.
16:30
Motivi ubojica 1, ep. 56, Ubojica "ljubitelj pčela"
Crime&Investigation
01. 06. 2019.
17:00
Motivi ubojica 1, ep. 57, Loš sin
Crime&Investigation
01. 06. 2019.
17:30
Motivi ubojica 1, ep. 58, Ubojiti rabin
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 55, O osveti i ubojstvu
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 8, Smrtonosna osveta
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
02:45
Motivi ubojica 1, ep. 56, Ubojica "ljubitelj pčela"
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
03:10
Motivi ubojica 1, ep. 9, Samov sin
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
03:30
Motivi ubojica 1, ep. 57, Loš sin
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
03:55
Motivi ubojica 1, ep. 10, Hladnokrvno prikrivanje
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
04:15
Motivi ubojica 1, ep. 58, Ubojiti rabin
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
04:40
Motivi ubojica 1, ep. 11, Nepokolebljiv stav
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
05:00
Motivi ubojica 1, ep. 59, Ubojita ambicija
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
05:30
Motivi ubojica 1, ep. 12, Šest stupnjeva serijskog ubojstva
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
16:00
Motivi ubojica 1, ep. 59, Ubojita ambicija
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
16:30
Motivi ubojica 1, ep. 8, Smrtonosna osveta
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
17:00
Motivi ubojica 1, ep. 9, Samov sin
Crime&Investigation
02. 06. 2019.
17:30
Motivi ubojica 1, ep. 10, Hladnokrvno prikrivanje
Crime&Investigation
03. 06. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 60, Iskvareni, pokvareni i bešćutni
Crime&Investigation
03. 06. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 1, Majka poznaje smrt
Crime&Investigation
04. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 60, Iskvareni, pokvareni i bešćutni
Crime&Investigation
04. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 1, Majka poznaje smrt
Crime&Investigation
04. 06. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 61, Podvojena ličnost
Crime&Investigation
04. 06. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 2, Bijes i srdžba
Crime&Investigation
05. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 61, Podvojena ličnost
Crime&Investigation
05. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 2, Bijes i srdžba
Crime&Investigation
05. 06. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 62, Grabežljivac iz Poughkeepsieja
Crime&Investigation
05. 06. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 3, Ubojica iz Clevelanda
Crime&Investigation
06. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 62, Grabežljivac iz Poughkeepsieja
Crime&Investigation
06. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 3, Ubojica iz Clevelanda
Crime&Investigation
06. 06. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 63, Što se dogodilo Jani?
Crime&Investigation
06. 06. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 4, Gospodin Pogrešni
Crime&Investigation
07. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 63, Što se dogodilo Jani?
Crime&Investigation
07. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 4, Gospodin Pogrešni
Crime&Investigation
07. 06. 2019.
13:10
Motivi ubojica 1, ep. 21, Prezrena žena
Crime&Investigation
07. 06. 2019.
13:40
Motivi ubojica 1, ep. 5, Krv na kuharovoj pregači
Crime&Investigation
08. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 21, Prezrena žena
Crime&Investigation
08. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 5, Krv na kuharovoj pregači
Crime&Investigation
08. 06. 2019.
16:00
Motivi ubojica 1, ep. 60, Iskvareni, pokvareni i bešćutni
Crime&Investigation
08. 06. 2019.
16:30
Motivi ubojica 1, ep. 61, Podvojena ličnost
Crime&Investigation
08. 06. 2019.
17:00
Motivi ubojica 1, ep. 62, Grabežljivac iz Poughkeepsieja
Crime&Investigation
08. 06. 2019.
17:30
Motivi ubojica 1, ep. 63, Što se dogodilo Jani?
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
01:50
Motivi ubojica 1, ep. 60, Iskvareni, pokvareni i bešćutni
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
02:20
Motivi ubojica 1, ep. 1, Majka poznaje smrt
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
02:45
Motivi ubojica 1, ep. 61, Podvojena ličnost
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
03:10
Motivi ubojica 1, ep. 2, Bijes i srdžba
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
03:30
Motivi ubojica 1, ep. 62, Grabežljivac iz Poughkeepsieja
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
03:55
Motivi ubojica 1, ep. 3, Ubojica iz Clevelanda
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
04:15
Motivi ubojica 1, ep. 63, Što se dogodilo Jani?
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
04:40
Motivi ubojica 1, ep. 4, Gospodin Pogrešni
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
05:00
Motivi ubojica 1, ep. 21, Prezrena žena
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
05:30
Motivi ubojica 1, ep. 5, Krv na kuharovoj pregači
Crime&Investigation
09. 06. 2019.
16:00
Motivi ubojica 1, ep. 21, Prezrena žena
PREPORUKE
 • Profileri (2009)

  četvrtak
  image
  Francuska serija koja prati Chloé kao kriminalističku psihologinju koja ostražuje ubojice, čime pomože policiji riješiti posebne problematične slučajeve.
 • Frankie Drake istražuje (2017)

  četvrtak
  image
  Smještena u Toronto 1920-ih, ovo je priča o Frankie Drake, jedinoj tadašnjoj ženskoj privatnoj detektivki u gradu koja se sa svojom partnericom Trudy hvata...
 • Umorstva u Midsomeru (1997)

  četvrtak
  image
  Kad je pilot epizoda 'Ubojstva u Badger's Driftu' emitirana u ožujku 1997., odmah je zarobila maštu britanske publike. Spojem prelijepih seoskih krajolika,...
 • CSI (2000)

  četvrtak
  image
  U gradu kocke i zabave, koji živi danonoćno, kriminal nikada ne spava. Las Vegas je grad instant-uspjeha, prepun igara na sreću za one naivne i sretne, krcat...
TOP LISTE

Prijavi se