90-те години на 19-и век: Уилям Мърдок използва радикални за времето си технологии - пръстови отпечатъци и остатъчни доказателства, за да разреши някои от най-отблъскващите убийства в града.

Излъчване по канали:

Epic Drama  

Следващи епизоди:

15.04.24 г.
5:40
Криминалните случаи на Мърдок 16, еп. 22, Аромати и чувствителност
понеделник
20:25
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 8, Удавени в пари
вторник
4:35
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 8, Удавени в пари
вторник
5:20
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 9, Тайни и лъжи
вторник
6:05
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 10, Пиратите от Големите езера
вторник
6:50
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 4, Блудният баща
вторник
7:35
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 5, Убийството на филателиста
вторник
8:20
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 6, Мърдок и прокълнатите пещери
вторник
13:35
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 4, Блудният баща
вторник
14:20
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 5, Убийството на филателиста
вторник
15:05
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 6, Мърдок и прокълнатите пещери
вторник
20:25
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 10, Пиратите от Големите езера
вторник
21:15
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 11, Анабела Пепеляшка
сряда
4:20
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 10, Пиратите от Големите езера
сряда
5:05
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 11, Анабела Пепеляшка
сряда
5:50
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 12, Шест от най-добрите
Днес
6:50
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 7, Зллият Торонто
Днес
7:35
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 8, Краят на спектакъла
Днес
8:20
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 9, Убийствена доза
Днес
13:40
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 7, Зллият Торонто
Днес
14:25
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 8, Краят на спектакъла
Днес
15:10
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 9, Убийствена доза
Днес
20:30
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 12, Шест от най-добрите
Днес
21:15
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 13, Мърдок и неуловимият мъж
Днес
3:25
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 12, Шест от най-добрите
Днес
4:10
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 13, Мърдок и неуловимият мъж
Днес
4:55
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 14, Греховете на бащата
Днес
5:40
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 9, Убийствена доза
утре
6:45
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 10, Паркър в ръжта
утре
7:30
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 11, Втренчен в бъдещето
утре
8:15
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 12, Лов на лисици
утре
13:35
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 10, Паркър в ръжта
утре
14:20
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 11, Втренчен в бъдещето
утре
15:05
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 12, Лов на лисици
утре
20:25
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 14, Греховете на бащата
утре
21:15
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 15, Една минута до убийството
утре
4:25
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 14, Греховете на бащата
утре
5:10
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 15, Една минута до убийството
петък
6:00
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 16, Учебник за убийство
петък
6:45
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 13, Убий съседа
петък
7:30
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 14, В женска компания
петък
8:20
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 15, Случаят на Терънс Майерс
петък
13:40
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 13, Убий съседа
петък
14:25
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 14, В женска компания
петък
15:10
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 15, Случаят на Терънс Майерс
петък
20:30
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 16, Учебник за убийство
петък
21:15
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 17
Най-тъмно е преди зазоряване - Част 1
събота
4:15
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 16, Учебник за убийство
събота
5:00
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 17
Най-тъмно е преди зазоряване - Част 1
събота
5:45
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 18
Най-тъмно е преди зазоряване - Част 2
събота
6:55
Криминалните случаи на Мърдок 15, еп. 2
Нещата, които правим за любовта - втора част
събота
7:40
Криминалните случаи на Мърдок 15, еп. 3, Преследване
събота
17:20
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 8, Удавени в пари
неделя
4:00
Криминалните случаи на Мърдок 15, еп. 5, Любов или пари
неделя
4:45
Криминалните случаи на Мърдок 15, еп. 6, Знам какво направихте миналата есен
неделя
6:55
Криминалните случаи на Мърдок 16, еп. 23, Дългото сбогуване - първа част
неделя
7:35
Криминалните случаи на Мърдок 16, еп. 24, Дългото сбогуване - втора част
неделя
8:20
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 1, Смутителите
неделя
9:05
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 2, Мръсни пари
неделя
9:50
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 3, Вечно млади
неделя
10:30
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 4, Блудният баща
неделя
11:15
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 5, Убийството на филателиста
неделя
12:00
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 6, Мърдок и прокълнатите пещери
неделя
17:30
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 9, Тайни и лъжи
понеделник
5:35
Криминалните случаи на Мърдок 16, еп. 23, Дългото сбогуване - първа част
понеделник
6:15
Криминалните случаи на Мърдок 16, еп. 24, Дългото сбогуване - втора част
понеделник
7:00
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 16, Оглушителна тишина
понеделник
7:45
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 17, Забравеното минало
понеделник
8:30
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 18, Бъдещето не е писано
22.04.24 г.
13:45
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 16, Оглушителна тишина
22.04.24 г.
14:30
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 17, Забравеното минало
22.04.24 г.
15:15
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 18, Бъдещето не е писано
22.04.24 г.
20:35
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 18
Най-тъмно е преди зазоряване - Част 2
22.04.24 г.
21:15
Премиера Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 1
Направи това, което трябва - първа част
23.04.24 г.
4:30
Криминалните случаи на Мърдок 12, еп. 18
Най-тъмно е преди зазоряване - Част 2
23.04.24 г.
5:10
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 1
Направи това, което трябва - първа част
23.04.24 г.
5:55
Криминалните случаи на Мърдок 13, еп. 16, Оглушителна тишина
23.04.24 г.
7:05
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 1, Мърдок и скитникът
23.04.24 г.
7:50
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 2, Грубо и свадливо
23.04.24 г.
8:35
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 3, "Код М" като "Мърдок"
23.04.24 г.
13:50
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 1, Мърдок и скитникът
23.04.24 г.
14:35
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 2, Грубо и свадливо
23.04.24 г.
15:20
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 3, "Код М" като "Мърдок"
23.04.24 г.
20:35
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 1
Направи това, което трябва - първа част
23.04.24 г.
21:15
Премиера Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 2
Направи това, което трябва - втора част
24.04.24 г.
4:15
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 1
Направи това, което трябва - първа част
24.04.24 г.
4:55
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 2
Направи това, което трябва - втора част
24.04.24 г.
5:40
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 2, Грубо и свадливо
24.04.24 г.
6:25
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 3, "Код М" като "Мърдок"
24.04.24 г.
7:05
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 4, Шокова оценка
24.04.24 г.
7:50
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 5, Мърдок в хотела
24.04.24 г.
8:35
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 6, Министерство на добродетелста
24.04.24 г.
13:50
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 4, Шокова оценка
24.04.24 г.
14:35
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 5, Мърдок в хотела
24.04.24 г.
15:20
Криминалните случаи на Мърдок 14, еп. 6, Министерство на добродетелста
24.04.24 г.
20:30
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 2
Направи това, което трябва - втора част
24.04.24 г.
21:15
Премиера Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 3, Мърдок и Мона Лиза
25.04.24 г.
3:20
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 1
Направи това, което трябва - първа част
25.04.24 г.
4:05
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 2
Направи това, което трябва - втора част
25.04.24 г.
4:45
Криминалните случаи на Мърдок 17, еп. 3, Мърдок и Мона Лиза

Впиши се

TvProfil използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско изживяване и функционалност на сайта. Повече информация за бисквитките можете да намерите тук: Политика за поверителност.